Tento text vás môže zaujímať, ak hľadáte spôsob, ako získať EASA ATPL(A) s typovkou Cessna 525 na základe vášho ICAO ATPL(A) s platnou typovkou Cessna 525.

Základné požiadavky pre ICAO to EASA transfer

V prípade vydania EASA ATPL(A) na základe leteckého preukazu ATPL(A) vydaného treťou krajinou (nečlenským štátom EASA), je potrebné splniť vo všeobecnosti dve základné podmienky:

 • podmienky pre získanie preukazu spôsobilosti EASA ATPL(A)
 • podmienky pre získanie typovej kvalifikácie Cessna 525

Je nutné poznamenať, že žiadnu EASA licenciu nie je možné získať samostatne a musí byť v tejto licencií zapísaná príslušná typová kvalifikácia, alebo triedna kvalifikácia. Preto sa v prípade ICAO to EASA ATPL(A) transfer realizuje transfer jednak samotného preukazu, ale aj transfer typovej kvalifikácie.

Posledným krokom pri transfere ICAO to EASA ATPL(A) je praktické preskúšanie s TRE C525. Tieto dve preskúšania sa v prípade viacpilotných lietadiel kombinujú do jedného, ktorým je tzv. ATPL(A) skill test. V prípade C525 to však možné nie je, preto je potrebné absolvovať dve samostatné preskúšania - jedno pre získanie EASA CPL(A) a druhé pre získanie EASA C525 typerating.

Podmienky pre získanie EASA ATPL(A)

Požiadavky na vydanie ATPL(A) - dopravný pilot sú definované v FCL.510 a FCL.510.A nasledovne:

 • celkový čas letu minimálne 1500 letových hodín na letúnoch
 • 500 letových hodín vo viacpilotnej prevádzke na letúnoch
 • 500 letových hodín ako veliaci pilot pod dohľadom - PIC(US), alebo 250 hodín ako veliaci pilot (PIC), alebo 250 hodín (70 PIC a 180 ako PICUS)
 • 200 hodín ako pilot na preletoch z toho minimálne ako 100 ako PIC/PIC(US)
 • 75 hodín IFR (max 30h na simulátore)
 • 100 hodín v noci ako PIC, alebo co-pilot

Nutnou podmienkou pre získanie EASA ATPL(A) je zloženie teoretickej skúšky ATPL(A) pozostávajúcej zo 14 profilových predmetov.

Podmienky pre získanie EASA typovej kvalifikácie

V prípade transferu typovej kvalifikácie z ICAO to EASA je potrebné postupovať podľa Sekcie 4, Článok 10 Časti FCL a splniť nasledovné požiadavky:

 • spĺňať všetky požiadavky (letový čas a teoretické vedomosti) na vydanie typovej kvalifikácie Cessna 525 v rámci EASA
 • plniť podmienky pre vydanie príslušného preukazu spôsobilosti
 • mať platnú typovú kvalifikáciu v preukaze spôsobilosti tretej krajiny (napr. FAA)
 • minimálne skúsenosti 500 letových hodín ako pilot na niektorom variante lietadla Cessna 525

ICAO to EASA ATPL(A) na Cessne 525 nie je možné

Podľa AMC1 FCL.520.A môže byť praktické preskúšanie pre dopravný pilot - ATPL(A) spojené so skúškou pre získanie typovej kvalifikácie, alebo preskúšaním na predĺženie typovej kvalifikácie viacpilotného lietadla. Z toho dôvodu, ak je Cessna 525 vašou jedinou typovkou, môže byť transfer realizovaný len vydaním preukazu CPL(A) s typovou kvalifikáciou Cessna 525.

Ak by ste mali záujem o vydanie EASA ATPL(A), je potrebné uvedené podmienky splniť na ktoromkoľvek lietadle, ktoré je z pohľadu EASA typeratings endorsment list definované ako viacpilotné.

ICAO to EASA ATPL(A) Cessna 525