Assessment of competence TRE môže vykonať len Senior Examinátor

Podľa FCL.1020, žiadateľ o osvedčenie type rating examiner - TRE musí preukázať svoju spôsobilosť inšpektorovi úradu alebo Senior examinátorovi.

Senior examinátor, ktorý realizuje hodnotenie spôsobilosti TRE musí mať minimálne 3 ročnú prax ako SFE, alebo TRE - teda musí byť spôsobilý poskytovať hodnotenie spôsobilosti pre typového inštruktora na danom type lietadla.

Hodnotenie spôsobilosti examinátora TRE okrem iného zahŕňa:

  • briefing,
  • vykonanie samotného praktického preskúšania pod dohľadom Senior examinátora za účasti žiakov
  • hodnotenie preskúšavaného budúcim TRE pod dohľadom Senior examinátora
  • poletový rozbor
  • administrácia leteckého preskúšania