Cessna 525 Citation je úspešný business jet

Cessna 525 Citation je súhrnný názov pre modelovú radu malých prúdových lietadiel, ktorých vývoj siaha k lietadlu Cessna FanJet. Modelová rada Cessna 525 bola predstavená v 90. rokoch minulého storočia.

Pre lietanie na type Cessna 525 Citation je potrebná typová kvalifikácia, ktorá je podľa EASA typerating endorsment list definovaná ako C525. Vďaka svojmu dizajnu a prevádzkovým charakteristikám je možné lietadlo Cessna 525 prevádzkovať v režime jednopilotnej prevádzke, alebo viacpilotnej prevádzke.

Typová kvalifikácia C525 zahŕňa oprávnenia pre lietanie na nasledovných variantoch:

  • Cessna 525 Citation - CJ
  • Cessna 525 Citation - CJ1 a CJ1+ (FADEC)
  • Cessna 525A Citation - CJ2 a CJ2+ (FADEC)
  • Cessna 525B Citation - CJ3 a CJ3+ (Garmin 3000)
  • Cessna 525C Citation - CJ4
  • Cessna 525M Citation - M2