Služba je určená najmä pre letecké školy prevádzkovateľov typu Boeing 737 series, ktorí hľadajú freelance examinátora Boeing 737 family.

Čo je Boeing 737 skill test?

Praktické preskúšanie, alebo skill test pre typ lietadla Boeing 737 je praktická skúška pre prvé získanie typovej kvalifikácie Boeing 737 300-900Praktickú skúškuskill test Boeing 737 realizuje examinátor typovej kvalifikácie - TRE pre typ Boeing 737 po absolvovaní leteckého výcviku na simulátore typu Boeing 737 Classic, alebo Boeing 737 NGLetecký výcvik, alebot typový výcvik pre získanie typovej kvalifikácie na Boeing 737 je oprávnená poskytnúť výhradne letecká škola - ATO, ktorá disponuje oprávnením pre letecký výcvik na typ Boeing 737.

Legislatívny základ pre skill test Boeing 737

Praktická skúška - skill test Boeing 737 pre získanie typovej kvalifikácie Boeing 737 300-900 je realizované podľa požiadaviek ustanovenia FCL.725(c) a Dodatku číslo 9 k Časti FCL, Nariadenia 1178/2011.

Žiadateľ o vydanie typovej kvalifikácie pre Boeing 737 300-900 absolvovaním praktickej skúšky (skill test) preukáže examinátorovi typovej kvalifikácie TRE B737 svoju schopnosť vykonávať manévre a postupy na danom variante typu Boeing 737. Teda buď na modelovej rade Boeing B737 300-500, tzv. Boeing 737 ClassicBoeing B737 600-900, tzv. Boeing 737 Next Generatin, alebo na Boeing B737 BBJ Boeing Business Jet.

Skill test Boeing 737 - obsah skúšky

Pilot - žiadateľ o typovú kvalifikáciu Boeing 737 musí absolvovať letecký výcvik na lietadle rovnakého typu, ako sa použije pri praktickej skúške, alebo na letovom syntetickom zariadení (FSTD) - letovom simulátore, ktorý reprezentuje konkrétny variant typu Boeing 737. Vzhľadom na to, že simulátor FFS (Full flight simulator), ktorý reprezentuje modelovú radu Boeing 737 Classic aj Boeing 737 NG, je k dispozícií, pre letecký výcvik a aj pre praktické preskúšanie - skill test bude použitý simulátor.

Praktické preskúšanie - skill test Boeing 737 zahŕňa okrem iného aj nasledovné časti:

 • normálne postupy
 • abnormálne a núdzové postupy
 • prerušenie vzletu pri rôznych rýchlostiach
 • let s jednou nepracujúcou pohonnou jednotkou (asymetrický let)
 • traťový let popodľa pravidiel IFR
 • použitie rádionavigačných zariadení (VOR, LOC, ILS, GNSS, PBN)
 • 2D prístrojové zostupy podľa pravidiel pre let podľa prístrojov IFR
 • 3D prístrojové zostupy podľa pravidiel pre let podľa prístrojov IFR
 • postupov nevydareného priblíženia
 • UPRT

Dĺžka skill testu Boeing 737

Celé preskúšanie - skill test Boeing 737 trvá približne 6 hodín (celkový čas vrátane briefingu a de-briefingu). Letové preskúšanie sa spravidla realizuje pre posádku - t.j. pre dvoch pilotov.  Letová časť - preskúšanie s examinátorom TRE B737  trvá približne 4 hodiny na letovom simulátore, ktorý predstavuje typ Boeing 737. Jedná sa o letový čas pre celú posádku - t.j. pre dvoch pilotov.

Ostatný čas je využitý na prípravu letu (plánovanie trasy, briefing, debriefing a prípadné ústne preskúšanie z technických znalostí lietadla a príslušného variantu) a neskorší tzv. de-briefing.

ICAO English počas skill testu Boeing B737

Súčasťou praktického preskúšania pre Boeing 737 môže byť aj preskúšanie ICAO English. Toto preskúšanie leteckej angličtiny ICAO English realizujeme v exkluzívnej spolupráci s Aero Language.

Boeing 737 - rozsah oprávnenia

Typová kvalifikácia pre Boeing 737 oprávňuje vo všeobecnosti držiteľa na lietanie na všetkých tzv. variantoch typovej rady Boeing 737 300-900 vrátane najnovšej varianty Boeing 737 MAX. Varianty typu Boeing 737 ustanovuje dokument EASA Type Ratings and Licence endorsement list. EASA sa totiž považuje všetky varianty Boeing 737 300-900/MAX ako jeden typ, ktorý sa do leteckého preukazu zapisuje ako typová kvalifikácia Boeing 737 300-900. Jednotlivé modifikácie v rámci typového certifikátu ECDS nazýva EASA ako "variant" typu Boeing 737 300-900.

Rôzne varianty Boeing 737

Oprávnenia typovej kvalifikácie Boeing 737 300-900/MAX teda oprávňuju vykonávať lety na nasledovných variantoch:

 • Boeing 737 Classic - B737-300, B737-400, B737-500
 • Boeing 737 NG - B737-600, B737-700, B737-800, B737-900, B737-900ER
 • Boeing 737 MAX - B737 MAX-8, B737 MAX-8200, B737 MAX-9
 • Boeing 737 BBJ - BBJ, BBJ1, BBJ2

EASA rozlišuje pri rozličných variantoch toho istého typu lietadla Boeing 737 300-900 tzv. differences trainingfamiliarization training.  Differences training je dodatočné získanie skúseností letecký výcvik na simulátore Boeing 737 Classic, alebo Boeing 737 NG. V prípade familiarization training sa jedná o získanie dodatočných vedomostí bez nutnosti leteckého výcviku.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje varianty lietadla typu Boeing 737 300-900. Samostatne vypísané varianty Boeing 737 v rámci jednej budnky vyžadujú familiarization training pri prechode z jedného variantu na druhý variant Boeing 737.

V prípade prechodu z jedného variantu Boeing 737 na iný variant oddelený horizontálnou čiarou (variant Boeing 737 je v inej bunke tabuľky), je potrebný tzv. differences training. Rozsah rozdielového výcviku "differences training" je upravený v dokumente EASA OSD pre typ lietadla Boeing 737, tzv. EASA OSD B737. Po absolvovaní leteckého výcviku differences training je vo väčšine prípadov potrebné ďalšie letecké preskúšanie s examinátorom TRE B737.

Boeing 737 300-900 typerating variants

Aká je platnosť typovky na Boeing 737

Platnosť typovej kvalifikácie Boeing 737 300-900 je podľa Nariadenia 1178/2011 a ustanovenia  FCL.740(a) 12 mesiacov (1 rok). Dôležitá je však aj prax na variante lietadla Boeing 737. Ustanovenie FCL.710(d) obmedzuje platnosť oprávnenia na špecifický variant lietadla Boeing 737 na maximálne 2 roky (24 mesiacov) od posledného letu na predmetnom variante.

Z toho vyplýva, že ak pilot nelietal dlhšie ako 24 mesiacov na konkrétnom variante Boeingu 737, je potrebný rozdielový letecký výcvik - differences training, alebo familiarization training a ak to vyžaduje EASA OSD FC B737 aj dodatočné praktické preskúšanie. Spôsob pravidelného výcviku a rozsahu leteckých preskúšaní je v prípade prevádzky viacerých variantov spracovaný v dokumente EASA  Operational Suitability Data pre typ Boeing 737. Rovnako by mal byť postup preskúšaní popísaný v Prevádzkovej príručke prevádzkovateľa, ktorý prevádzkue rozdielne varianty Boeing 737.

Boeing 737 typerating