ICAO English - letecká angličtina

Poskytujeme aj preskúšanie jazykovej spôsobilosti leteckého personálu - ICAO English.  

Platnosť ICAO English

Úroveň kvalifikácie Letecká angličtina  podľa noriem ICAO aj EASA prijateľná pre leteckú prevádzku je ICAO LEVEL 4, ICAO LEVEL 5 a ICAO LEVEL 6.

  • ICAO English level 4 je v regióne EASA platné 4 roky
  • ICAO English level 4 je v regióne EASA platné 6 rokov
  • ICAO English level 6 je platné neobmedzene

Pre viac informácií o platnosti jazykového preskúšaniai ICAO English, pozrite Časté otázky. 

Preskúšanie ICAO English

Preskúšanie ICAO English môže realizovať len LAB - Language assessment body. My spolupracujeme s LAB Aero Language, ktorá je držiteľom osvedčenia SVK.LAB.004 a tvorí sieť jazykových examinátorov v Európe.  Časti preskúšania ICAO English sú hodnotené na stupnici 1-6. 

Počas ICAO English sú hodnotené sú najmä nasledovné jazykové deskriptory ICAO:

  • výslovnosť
  • vetná skladba
  • slovná zásobu
  • plynulosť rozprávania
  • pochopenie obsahu a textu
  • interakcia

ICAO English - letecká angličina, letecká škola, letecký výcvik