Differences training nie je zapísaný v leteckom preukaze

Differences training je vyžadovaný ustanovením FCL.710(b) Časti FCL, Nariadenia 1178/2011.

Jednotný zápis typovej kvalifikácie do leteckého preukazu pilota podľa EASA typerating endorsement list uvažuje so zápisom kvalifikácie, ktorá oprávňuje držiteľa na lietanie aj na iných - príbuzných modeloch lietadla, tzv. variantoch. Differences training a jeho absolvovanie sa nezapisuje do preukazu spôsobilosti pilota. Pokiaľ pilot nelietal na danom variante viac ako 24 mesiacov, je potrebné absolvovať dodatočný differences training.

Boeing 737 ako príklad

Ako príklad je možné uviesť napríklad zápis pre Boeing 737.

Jednotný zápis typovej kvalifikácie Boeing 737 do preukazu spôsobilosti podľa EASA typerating endorsment list je Boeing 737 300-900Typovú kvalifikáciu je však možné získať na ktoromkoľvek z variantov Boeingu 737 - teda na variantoch Boeing 737-300737-400737-500 ktoré tvoria takzvanú Classic generation.

Typovú kvalifikáciu na Boeing 737 je však možné získať aj na simulátoroch, ktoré reprezentujú tzv. Next Generation - teda Boeing 737-600, 737-700, 737-800, 737-900. Rovnako je tak však možné získať typovku na Boeing 737 aj na variante Boeing 737 MAX. Je zrejmé, že sa jedná o rozdielne lietadlá. Z toho dôvodu je potrebné absolvovať tzv. differences training pri prechode medzi generáciami. Teda napríklad prechod z Boeing 737-400 na Boeing 737-800 vyžaduje differences training. Prechod medzi variantami jednej generácie však vyžaduje len familiarization training.