OPC znamená Operator Proficiency Check

Platnosť Operator Proficiency Check je podľa ORO.FC.330(c) 12 mesiacov.

Operator Proficiency Check môže podľa AMC1 ORO.FC.230(b)(iii) vykonať len typový examinátor - type rating examiner - TRE, alebo synthetic flight examiner - SFE.