Závisí od inštruktorského osvedčenia

Osvedčenie examinátora TRE aj SFE je v plnej miere naviazané na osvedčenie inštruktora pre daný typ lietadla ktorého je pilot držiteľom. V závislosti od toho, či je držiteľom SFI alebo TRI je v nadväznosti na to vydané aj osvedčenie examinátora.

Držiteľovi osvedčenia inštruktora SFI pre daný typ bude vydané osvedčenie examinátora SFE pre daný typ. Naopak - držiteľovi osvedčenia inštruktora TRI pre daný typ bude vydané osvedčenie examinátora TRE pre daný typ.

Ten istý pilot môže spĺňať rôzne podmienky pre vydanie rôznych inštruktorských oprávnení.

Napríklad je SFE pre Boeing 737, pretože pre daný typ je držiteľom SFI. Súčasne však môže byť držiteľom TRI pre Bombardier CL65 a je teda držiteľ type rating examiner TRE pre Bombardier CL65.

Výkon oprávnení osvedčenia examinátora je tak závislý na oprávneniach inštruktora pre daný typ lietadla.