Typová kvalifikácia B737 900-900

Typová kvalifikácia B 737 300-900 je letecká kvalifikácia vyžadovaná Nariadením 1178/2011, Časť FCL, ustanovenie FCL.725 FCL.720.A

Štandardizovaný zápis podľa EASA typerating and license endorsment list je B 737 300-900. Typovka oprávňuje držiteľa na lietanie na nasledovných variantoch lietadla typu Boeing 737:

  • Boeing 737 - 300
  • Boeing 737 - 400
  • Boeing 737 - 500
  • Boeing 737 - 600
  • Boeing 737 - 700
  • Boeing 737 - 800
  • Boeing 737 - 900
  • Boeing 737 MAX

Platnosť typovej kvalifikácie je 12 mesiacov a je možné ju predĺžiť praktickým preskúšaním na simulátore.