Služba je pre pilotov s platnou typovkou na Cessna 525 a záujmom predĺžiť platnosť typovej kvalifikácie. Služba môže byť zaujímavá aj pre prevádzkovateľov Cessna 525letecké školy, ktoré hľadajú freelance TRE C525. Preskúšanie môžeme robiť aj priamo na vašom lietadle.

Cessna C525 Citation ➡️ predĺženie platnosti

Predĺženie platnosti typovej kvalifikácie Cessna C525 Citation je proces, ktorý sa realizuje v časovom intervale 90 dní pred uplynutím platnosti typovej kvalifikácie na lietadlo Cessna C525 Citation. Na predĺženie platnosti musí byť samotná typová kvalifikácia platná - t.j. nesmie byť expirovaná. Predĺženie platnosti typovej kvalifikácie sa vykonáva za účelom vykonávania oprávnení typovej kvalifikácie na ďalšie obdobie - t.j. na ďalších 12 mesiacov. Na predĺženie platnosti typovej kvalifikácie Cessna C525 Citation je potrebné absolvovať praktické preskúšanie s examinátorom TRE pre typ Cessna C525.

Legislatívny základ ✅ pre predĺženie platnosti

Predĺženie platnosti typovej kvalifikácie pre typ Cessna C525 Citation bližšie špecifikuje Nariadenie 1178/2011, Podčasť H, Oddiel 2, ustanovenie FCL.740.A. Okrem absolvovania praktického preskúšania s examinátorom TRE pre typ Cessna C525 Citation je potrebné, aby žiadateľ počas doby platnosti kvalifikácie absolvoval:

  • 10 traťových úsedkov na niektorom z variantov typu Cessna C525 Citation a
  • 1 traťový úsek s examinátorom TRE pre Cessna C525 Citation, pričom tento môže byť aj súčasťou preskúšania 

Pre pilota, ktorý pracuje pre prevádzkovateľa obchodnej leteckej dopravy, tzv. držiteľ AOC a pilot ktorý úspešne absolvoval preskúšanie odbornej spôsobilosti prevádzkovateľa (operator proficiency check OPC) spojené s predĺžením typovej kvalifikácie (licence proficiency check - LPC), neplatí požiadavka na absolvovanie traťových úsekov.

Spomínané preskúšanie odbornej spôsobilosti - predĺženie  platnosti typovej kvalifikačnej kategórie na sériu letúnov typu Cessna C525 Citation môže vykonať len typový examinátor TRE(A) s oprávnením na typ Cessna C525 Citation.

Platnosť preskúšania ➡️ predĺženia kvalifikácie

Ak žiadateľ počas preskúšania uspeje zo všetkých častí letového preskúšania, typová kvalifikačná kategória na sériu letúnov typu  Cessna C525 Citation je predĺžená na ďalších 12 mesiacov (1 rok) od konca súčasnej platnosti.

Iné varianty Cessna C525 Citation

Typová kvalifikácia pre Cessna C525 Citation oprávňuje držiteľa na lietanie na variante letúna, na ktorom bolo vykonané preskúšanie pre prvé získanie typovej kvalifikačnej kategórie Cessna C525 Citation.

Na lietanie na ďalšom variante lietadla toho istého typu - Cessna C525 Citation je potrebný tzv. rozdielový výcvik (differences training). Napríklad ak Vaša praktická skúška bola vykonaná na lietadle, resp. simulátore Cessna C525 Citation, CJ1 a máte záujem lietať na lietadle Cessna C525A Citation, CJ3. V tomto prípade je potrebný dodatočný výcvik (differences training), tzv. „preškolenie na iný variant rovnakej triedy“.

V prípade poskytnutia rozdielového výcviku na iný variant Cessna C525 Citation je tento rozdielový výcvik požadovaný vždy, pokiaľ žiadateľ na uvedenom variante nelietal dlhšie ako 2 roky tak, ako nariaďuje ustanovenie FCL.710(b) Časti FCL, Nariadenia 1178/2011.

Cessna 525 LPC