Služba je pre pilotov so skúsenosťami na Bombardier CRJ series a záujmom získať osvedčenie TRI na Bombardier CRJ. Služba môže byť zaujímavá aj pre letecké školy a prevádzkovateľov Bombardier CRJ, ktorí hľadajú freelance TRE CRJ s oprávnením poskytovať preskúšanie TRISFI CL65.

Bombardier CRJ TRI ➡️ Type rating instructor

Hodnotenie spôsobilosti inštruktora - type rating instructor - TRI pre Mitsubishi Bombardier CL65 - CRJ a jeho varianty CRJ100 200CRJ700 900, CRJ1000, Challenger CL850, 870, 890 realizuje examinátor typu Bombardier CL65.

Podmienky pre získanie TRI Bombardier CL65 - CRJ

Budúci inštruktor - type rating instructor - TRI Bombardier CL65 - CRJ musí spĺňať podmienky stanovené v Nariadení Ec 1178/2011, Časť FCL.

Type rating instructor - TRI pre Bombardier CRJ musí spĺňať FCL.915.TRI(b). Musí mať nalietaných aspoň 1500 letových hodín na viacpilotných letúnoch. Za posledných 12 mesiacov musel nalietať minimálne 30 traťových úsekov vrátane vzletov a pristátí. Z 30 traťových úsekov môže byť maximálne 15 traťových úsekov na simulátore ktorý predstavuje typ Bombardier CRJ.

Okrem toho musí byť budúci type rating instructor - TRI Bombardier CL65 - CRJ držiteľ leteckého preukazu dopravný pilot - ATPL(A)obchodný pilot - CPL(A), alebo pilot viacpilotných letúnov MPL(A).

Oprávnenia TRI Bombardier CL65 - CRJ

Podľa FCL.905.TRI type rating instructor - TRI pre Bombardier CL65 - CRJ, môže poskytovať letecký výcvik na vydanie, alebo obnovu typovej kvalifikácie pre Bombardier CRJ. Okrem toho môže TRI CL65 poskytovať aj letecký výcvik pre získanie kvalifikácie multi crew cooperationMCC(A) a časti výcviku za účelom získania MPL(A) na typ Bombardier CL65 - CRJ pokiaľ spĺňa FCL.905.TRI(d)(3).

V prípade ak je hodnotenie spôsobilosti pre TRI Bombardier CL65 - CRJ realizované v simulátore sú oprávnenia inštruktora type rating instructor TRI CL65 sú podľa obmedzené podľa FCL.910.TRI.

Najčastejšie je osvedčenie inštruktora TRI Bombardier CL65 - CRJ obmedzené pre poskytovanie leteckého výcviku v simulátore. V tom prípade sú oprávnenia inštruktora TRI Bombardier CL65 - CRJ rovnaké ako oprávnenia SFI Bombardier CL65 - CRJ. V prípade, ak boli nasledovné oblasti súčasťou výcviku inštruktora TRI CL65, môže inštruktor TRI Bombardier CL65 - CRJ poskytovať na lietadle Bombardier CL65 - CRJ nasledovné výcviky:

  • traťový výcvik, resp. Line training under supervision (LIFUS)
  • výcvik v pristávaní - tzv. "base training"

Letecký výcvik TRI pre Bombardier CL65 - CRJ

Žiadateľ o osvedčenie type rating instructor - TRI(A) pre Bombardier CL65 - CRJ musí absolvovať letecký výcvik poskytnutý v súlade s FCL.910.TRI. Letecký výcvik podľa FCL.910.TRI môže poskytnúť len letecká škola - ATO, pričom pozostáva z:

  • 25 hodín výučby teoretických vedomostí tzv. Teaching and learning
  • 10 hodín výučby technických vedomostí, tzv. Technical training
  • 10 hodín výučby v simulátore reprezentújúcom variant typu Bombardier CL65 - CRJ

Hodnotenie spôsobilosti TRI Bombardier CL65 - CRJ

Budúci type rating instructor - TRI pre Bombardier CL65 - CRJ musí preukázať svoju spôsobilosť vykonávať letecký výcvik na na Bombardier CL65 - CRJ v súlade s FCL.935.TRI. Vzhľaodm na to, že hodnotenie spôsobilosti musí byť pre typ Bombardier CL65 - CRJ vykonané na simulátore, jeho obsah je takmer identický s hodnotením spôsobilosti SFI Bombardier CL65 - CRJ.

Bombardier CRJ Series TRI