Žiadateľ o osvedčenie  musí absolvovať tzv. examiner standardization course podľa FCL.1015. 

Štandardizačný kurz examinátorov pozostáva z teoretickej výučby a praktického výcviku:

  • 2 preskúšania pod dohľadom Senior examinátora na príslušnom type lietadla
  • školenie o požiadavkách na letovú prevádzku, vykonávaní preskúšania pilotov, a o ich dokumentovaní;
  • inštruktáž o vnútroštátnych administratívnych postupoch, požiadavkách na ochranu osobných údajov, zodpovednosti, poistení a o poplatkoch;
  • školenie o rôznych postupoch pre vykonávanie leteckých preskúšaní pre letecký preukaz vydaný iným úradom