Na obnovenie typovky je treba letecký výcvik a examinátor TRE ✅

Obnovenie typovej kvalifikácie je definované v Nariadení 1178/2011, Časť FCL, ustanovenie FCL.740(b).

Na to, aby bola expirovaná typová kvalifikácia obnovená a platná na ďalšie obdobie, je potrebné absolvovať praktické preskúšanie na simulátore konkrétneho typu lietadla v súlade s Prílohou 9 Časti FCL. Pred absolvovaním praktického preskúšania je potrebné absolvovať tzv. refresher training, alebo obnovovací letecký výcvik, ktorý stanoví letecká škola.

Po úspešnom absolvovaní praktického preskúšania bude typová kvalifikácia opätovne platná a obnovená na ďalších 12 mesiacov. Vo väčšine krajín môže typový examinátor zapísať obnovenú kvalifikáciu priamo do leteckého preukazu v prípade, ak sa v leteckom preukaze stále nachádza. To znamená, že ak vplyvom výmeny preukazu nebola zo zoznamu kvalifikácií odstránená. Ak sa v leteckom preukaze kvalifikácia nenachádza, je nutné, aby bol preukaz pilota opätovne vydaný štátom vydania preukazu s novo zapísanou typovou kvalifikáciou.

Niektoré štáty vydania preukazu spôsobilosti však aj pri akomkoľvek obnovení kvalifikácie požadujú nové vydanie leteckého preukazu - aj v prípade, ak sa typová kvalifikácia stále nachádza v preukaze.