Na transfer typovky ICAO to EASA potrebujete 500 hodín na type

Držitelia typovej kvalifikácie zapísanej v leteckom preukaze ICAO - napríklad FAA potrebujú pre zapísanie tej istej typovej kvalifikácie do svojho preukazu spôsobilosti EASA splniť požiadavky Sekcie 4, Článok 10 Časti FCL nasledovne:

  • spĺňať všetky požiadavky (letový čas, teoretické vedomosti) na vydanie typovej kvalifikácie v rámci EASA
  • byť držiteľom leteckého preukazu spôsobilosti EASA buď dopravný pilot - EASA ATPL(A), alebo obchodný pilot EASA CPL(A)
  • mať platnú typovú kvalifikáciu v preukaze spôsobilosti tretej krajiny (napr. FAA)
  • minimálne skúsenosti 500 letových hodín ako pilot na niektorom variante lietadla ktoré sa má preniesť do EASA preukazu
  • absolvovať praktické preskúšanie - skill test EASA TRE pre daný typ lietadla