Typová kvalifikácia je platná 12 mesiacov

Platnosť typovej kvalifikácie je podľa Nariadenia 1178/2011 a ustanovenia  FCL.740(a) 12 mesiacov (1 rok). 

Je nutné poznamenať, že tu sa jedná o platnosť, ktorá je uvedená v leteckom preukaze. Súčasne s typovkou je vo väčšine prípadov platná aj prístrojová kvalifikácia, tzv. type-related instrument rating. Tá sa získava a predlžuje vždy s konkrétnou typovou kvalifikáciou a je na túto typovku aj naviazaná.

Vykonávanie oprávnení vyplývajúcich z typovej kvalifikácie však podlieha ďalším obmedzeniam, ktoré sú napríklad:

Preskúšanie prevádzkovateľa

preskúšanie prevádzkovateľa - tzv. operator proficiency check, ktorý je potrebné opakovať každých 6 mesiacov - nie je však zapísaný v leteckom preukaze

Rozdielový výcvik

FCL.710(d) hovorí o tom, že ak pilot nelietal na konkrétnoom variante lietadla viac ako 2 roky (24 mesiacov), je nutný dodatočný rozdielový letecký výcvik - differences training, alebo familiarization training a dodatočné praktické preskúšanie. Záznam o rozdielovom výcviku taktiež nie je zapísaný v leteckom preukaze spôsobilosti.

Nedávna prax

Podľa FCL.060 je potrebné, aby pilot na danom type lietadla resp. variante lietadla, ak to požaduje EASA OSD absolvoval minimálne 3 vzlety a pristátia v časovom horizonte 90 dní.