Služba je určená pre prevádzkovateľov Cessna 525letecké školy, ktoré hľadajú Senior TRE pre typ Cessna 525 na preskúšanie pre vlastných examinátorov TRE.

Cessna C525 TRE ✅ assessment of competence

Hodnotenie spôsobilosti examinátora - je praktické preskúšanie, ktoré je potrebné absolvovať pre získanie osvedčenia type rating examiner - TRE pre typ lietadla Cessna C525 Citation. Realizuje ho Senior Type Rating Examiner, tzv. Senior TRE pre typ Cessna C525 Citation

Podmienky pre TRE Cessna C525 Citation

Žiadateľ o osvedčenie type rating examiner - TRE Cessna C525 Citation musí spĺňať požiadavky stanovené v Nariadení Ec 1178/2011, Časť FCL, ustanovenie FCL.1010 a AMC1 FCL.1010.

Type rating examiner - TRE  pre Cessna C525 Citation musí splniť požiadavku FCL.1010.TRE(a)(2). Teda nalietať minimálne 500 letových hodín, z ktorých minimálne 200 musí byť ako veliteľ lietadla (pilot-in-command) na jednopilotných letúnoch.

Pre prvé Type rating examiner TRE pre prvý typ musí ako inštruktor poskytnúť minimálne 50 hodín na simulátore alebo priamo na lietadle Cessna C525 Citation.

Súčasne musí byť budúci type rating examiner - TRE Cessna C525 Citation držiteľom leteckého preukazu obchodný pilot - CPL(A), alebo dopravný pilot - ATPL(A).

Nevyhnutnou požiadavkou pre type rating examiner - TRE Cessna C525 Citation je, aby bol žiadateľ držiteľom osvedčenia type rating instructor TRI(A) pre typ Cessna C525 Citation. Práve od osvedčenia TRI Cessna C525 a rozsahu právomocí TRI C525 sa odvíjajú aj oprávnenia TRE Cessna C525.

Oprávnenia TRE Cessna C525 Citation ✅

Podľa FCL.1005.TRE, žiadateľ o osvedčenie type rating examiner - TRE pre Cessna C525 Citation, môže vykonávať preskúšania odbornej spôsobilosti na obnovenie typovej kvalifikácie Cessna 525 a predĺženie typovej kvalifikácie Cessna 525. Súčasne môže type rating examiner - TRE pre Cessna 525 poskytovať aj praktické skúšky pre prvé získanie typovej kvalifikácie Cessna C525 Citation. TRE C525 je oprávnený vykonávať aj predĺženie platnosti a obnovenie platnosti pre prístrojovú kvalifikáciu IR pre typ Cessna C525 Citation.

Oprávnenia osvedčenia type rating examiner - TRE Cessna C525 Citation je závislé od oprávnení Type rating instructor - TRI Cessna C525 Citation, ktoré má žiadateľ zapísané v leteckom preukaze. Ak je osvedčenie Typový inštruktor Cessna C525 obmedzené len na výcvik na simulátore - tzv. TRI C525 FSTD restricted, oprávnenia TRE C525 je možné využívať taktiež len na simulátore. V tom prípade sú oprávnenia SFE Cessna C525 TRE Cessna C525 identické.

Štandardizácia TRE Cessna C525 Citation

Žiadateľ o osvedčenie type rating examiner - TRE(A) pre Cessna C525 Citation musí absolvovať štandardizačný kurz  type rating examiner - TRE poskytnutý v súlade s FCL.1015. Štandardizačný kurz môže byť poskytnutý priamo leteckým úradom, alebo ho poskytne poverená letecká škola - ATO.

Štandardizačný kurz examinátorov pozostáva z teoretickej výučby a praktického výcviku:

  • 2 preskúšania pod dohľadom Senior examinátora na type Cessna C525 Citation
  • školenie o požiadavkách na letovú prevádzku, vykonávaní preskúšania pilotov, a o ich dokumentovaní;
  • inštruktáž o vnútroštátnych administratívnych postupoch, požiadavkách na ochranu osobných údajov, zodpovednosti, poistení a o poplatkoch;
  • školenie o rôznych postupoch pre vykonávanie leteckých preskúšaní pre letecký preukaz vydaný iným úradom

Obsah hodnotenia spôsobilosti TRE Cessna C525

Podľa FCL.1020,žiadateľ o osvedčenie type rating examiner - TRE pre Cessna C525 Citation musí preukázať svoju spôsobilosť inšpektorovi úradu alebo Senior examinátorovi pre typ Cessna C525 Citation. Súčasťou hodnotenia spôsobilosti TRE C525 je okrem iného:

  • briefing,
  • vykonanie samotného praktického preskúšania pod dohľadom Senior examinátora Cessna C525
  • hodnotenie preskúšavaného budúcim TRE C525 pod dohľadom Senior examinátora Cessna C525
  • poletový rozbor
  • administrácia leteckého preskúšania

 EASA TRE - Cessna 525