Ak ste menší prevádzkovateľ typu Boeingu 737 a hľadáte freelance TRE B737 300-900 na zrealizovanie operator proficiency check pre svojich pilotov, čítajte ďalej. OPC B737 vieme zrealizovať flexibilne aj na vami prevádzkovanom variante B737.

Operator proficiency check Boeing 737

Pilot lietajúci niektorý z variantov lietadla Boeing 737 v komerčnej prevádzke, musí abslvovať preskúšanie na simulátore, ktoré zahŕňa normálne postupy núdzové postupy. Tieto letové postupy sú popísané v prevádzkovej príručke prevádzkovateľa, ktorý prevádzkuje typ a konkrétny variant Boeing 737 Okrem iného sú podliehajú schváleniu zo strany dozorujúcej autority - leteckého úradu danej krajiny.

Prevádzkové postupoy sa líšia závislosti od leteckej spoločnosti, ale aj od variantu lietadla Boeing 737. Rozdiely sa môžu týkať napríklad celkovej filozofie, koncepcie, alebo aj poradí jednotlivých prevádzkových postupov. Preto na rozdiel od tzv. license proficiency check - Boeing 737 nie je operator proficiency check od jedného prevádzkovateľa Boeing 737 možné použiť u druhého prevádzkovateľa toho istého variantu lietadla Boeing 737. Rovnako aj v prípade EASA OSD FC B737 je nutný operator proficiency check v prípade, ak pilot lieta v tej istej leteckej spoločnosti na dvoch rozdielnych variantoch Boeing 737. Napríklad pre lietanie v tej istej leteckej spoločnosti na Boeing 737-400 a na Boeing 737-800 sú potrebné dva rozličné operator proficiency check - v závislosti od postupov implementovaných v Prevádzkovej príručke, Časť D.

Platnosť OPC Boeing 737

Operator proficiency check musí byť úspešne absolvovaný pred zaradením člena posádky v komerčnej leteckej prevádzke. Po jeho absolvovaní je platnosť operator proficiency check 6 mesiacov podľa Nariadenia Ec 965/2012, Časť ORO, ORO.FC.230(b)(3).

Rozsah OPC Boeing 737

Obsah operator proficiency check na Boeing 737 je bližšie špecifikovaný v AMC1 ORO.FC.230(b)(1)(i). Obsah samotného preskúšania prevádzkovateľa je podrobne popísaný v Prevádzkovej príručke, Časť D a schválený leteckým úradom, pričom pozostáva minimálne z nasledovných častí:

  • prerušený vzlet pred rýchlosťou V1
  • simulácia porouchy motora medzi rýchlosťami V1 a V2 (ak je táto časť vykonávaná na lietadle, tak simulovaná porucha po rýchlosti V2)
  • 3D prístrojové priblíženie do stanovenej výšky rozhodnutia s jedným nepracujúcim motorom
  • 2D prístrojové priblíženie
  • minimálne jedno z 2D alebo 3D priblížení musí obsahovať prvky PBN
  • postup nevydareného priblíženia s jedným nepracujúcim motorom
  • pristátie s jedným nepracujúcim motorom
  • systém HUD (ak sa používa)
  • postupy pre prístrojové priblíženia podľa CAT II a CATIII
  • kvalifikácia pre lietania z oboch sedadiel (ak sa vyžaduje)

Simulátor Boeing 737 alebo lietadlo?

Cieľom preskúšania prevádzkovateľa je preskúšať letovú posádku z abnormálnych postupov a núdzových postupov, ktorých výskyt je pri bežnej letovej prevádzke relatívne veľmi nízky. Keďže je k dispozícií simulátor Boeing 737 pre varianty Boeing 737 Classic, aj pre Boeing 737NG, ako aj Boeing 737MAX, na operator proficiency check musí byť použitý simulátor Boeing 737.

Dôvodom je neakceptovateľná miera rizika pri simulovaní núdzových situácií - ako napríklad porucha motoraporucha odnámrazovania a iných okolností je vyžadované v AMC1 ORO.FC.230(b)(1)(i), aby boli všetky tieto situácie simulované počas preskúšania na simulátore.

OPC môže urobiť len examinátor Boeing 737

Podľa AMC1 ORO.FC.230(d)(5)(i), preskúšanie prevádzkovateľa - operator proficiency check môže byť vykonané len examinátorom TRE Booeing 7375, alebo ak sa vykonáva len na simulátore, tak examinátorom SFE B737Examinátori TRE B737 aj SFE B737 musia mať absolvovaný výcvik CRM a schopnosť hodnotiť aspekty CRM. 

Operator Proficiency Check Boeing 737