Služba je pre pilotov s platnou typovkou na Cessna 525 a záujmom získať osvedčenie TRI na Cessna 525. Služba môže byť zaujímavá aj pre letecké školy a prevádzkovateľov Cessna 525, ktorí hľadajú freelance TRE C525 s oprávnením realizovať preskúšanie TRISFI C525.

Cessna 525 TRI - Type rating instructor

Hodnotenie spôsobilosti inštruktora - type rating instructor - TRI typ lietadla Cessna 525 Citation a jeho varianty poskytuje examinátor TRE pre typ Cessna 525.

Podmienky pre získanie TRI Cessna Citation

Type rating instructor - TRI pre Cessna 525 musí spĺňať FCL.915.TRI(c). Musí mať nalietaných aspoň 500 letových hodín na letúnoch, pričom mnimálne 30 hodín musí byť vo funkcií veliteľ lietadla na type Cessna 525 Citation. Alternatívou je, ak je, alebo v minulosti bol žiadateľ držiteľom osvedčenia letový inštruktor FI(A) na viacmotorové lietadlá s oprávneniami pre lety podľa IFR.

Ďalej musí za posledných 12 mesiacov nalietať minimálne 30 traťových úsekov vrátane vzletov a pristátí. Z 30 traťových úsekov môže byť maximálne 15 traťových úsekov na simulátore ktorý predstavuje typ Cessna 525 Citation.

V príapde, ak má budúci inštruktor TRI Cessna 525 záujem vykonávať svoje oprávnenia inštruktora vo viacpilotnej prevádzke, musí mať podľa FCL.905.TRI(c)(1)(ii) nalietaných minimálne 500 letových hodín vo viacpilotnej prevádzke a absolvovať kurz MCCI(A) podľa FCL.930.MCCI. Alternatívou podľa FCL.905.TRI(c)(1)(i)  je - ak je alebo v minulosti bol žiadateľ držiteľom osvedčenia type rating instructor - TRI pre viacpilotné lietadlá.

Okrem toho musí byť budúci type rating instructor - TRI Cessna 525 splniť základnú podmienku - byť držiteľom leteckého preukazu dopravný pilot - ATPL(A), alebo obchodný pilot - CPL(A).

Oprávnenia TRI Cessna 525 Citation

Podľa FCL.905.TRI type rating instructor - TRI pre Cessna 525, môže poskytovať letecký výcvik na vydanie, alebo obnovu typovej kvalifikácie pre Cessna 525. Okrem toho môže TRI C525 poskytovať aj letecký výcvik pre časti výcviku za účelom získania MPL(A) na typ Cessna 525 pokiaľ spĺňa FCL.905.TRI(c)(2).

V prípade ak je hodnotenie spôsobilosti pre TRI Cessna 525 realizované v simulátore sú oprávnenia inštruktora type rating instructor TRI C525 sú podľa obmedzené podľa FCL.910.TRI.

Najčastejšie je osvedčenie inštruktora TRI Cessna 525 obmedzené pre poskytovanie leteckého výcviku v simulátore. V tom prípade sú oprávnenia inštruktora TRI Cessna C525 rovnaké ako oprávnenia SFI Cessna 525. V prípade, ak boli nasledovné oblasti súčasťou výcviku inštruktora TRI Citation 525, môže inštruktor TRI Citation 525 poskytovať na lietadle Cessna 525 nasledovné výcviky:

  • traťový výcvik, resp. Line training under supervision (LIFUS)
  • výcvik v pristávaní - tzv. "base training"

Letecký výcvik TRI pre Cessna 525 Citation

Žiadateľ o osvedčenie type rating instructor - TRI(A) pre Cessna 525 Citation musí absolvovať letecký výcvik poskytnutý v súlade s FCL.910.TRI. Letecký výcvik podľa FCL.910.TRI môže poskytnúť len letecká škola - ATO, pričom pozostáva z:

  • 25 hodín výučby teoretických vedomostí tzv. Teaching and learning
  • 10 hodín výučby technických vedomostí, tzv. Technical training
  • 5 hodín výučby v simulátore reprezentújúcom variant typu Cessna 525 Citation
  • 3 hodiny výučby na simulátore (v prípade MCCI)

Hodnotenie spôsobilosti TRI Cessna 525 Citation

Budúci type rating instructor - TRI pre Cessna 525 musí preukázať svoju spôsobilosť vykonávať letecký výcvik na na Cessna 525 Citation v súlade s FCL.935.TRI. Vzhľaodm na to, že hodnotenie spôsobilosti musí byť pre typ Cessna 525 vykonané na simulátore, jeho obsah je takmer identický s hodnotením spôsobilosti SFI Cessna 525 Citation.

EASA TRI C525