Implementáciou Operational Suitability Data v Časti 21 (Nariadenie 748/2012) vznikol dokument posudzujúci prevádzkovú použiteľnosť jednotlivých variantov typu Bombardier CL65. Uvedený dokument uvádza len prevádzkové posúdenie, ktoré sa týka letových posádok.

CRJ differences table

Vzhľadom na široké spektrum variantov, ktoré spadajú do typu Bombardier CL65 dokument presne určuje rozdiely a úroveň rozlišností medzi jvariantami CRJ 100/200 – 700 – 705/900 – 1000, ktoré spadajú pod jednotný zápis v preukaze spôsobilosti pilota Bombardier CL65. Operational Suitability Data taktiež špecifikuje tzv. Training areas of special emphasis počas počiatočných výcvikov.