Táto služba je pre vás, ak ste už držiteľom osvedčenia inštruktora TRI pre akýkoľvek iný letún a chcete sa stať držiteľom osvedčenia TRI pre typ Cessna 525.

Som TRI a chcem byť TRI Cessna 525 ⭐⭐⭐⭐

V prípade, ak je žiadateľ držiteľom osvedčenia inštruktor TRI, je možné získať TRI C525 rozšírením oprávnení TRI, tzv. TRI extension podľa FCL.910.TRI(b)(2). Znamená to, že letecká škola, špecificky na základe Vašich predchádzajúcich skúseností stanoví potrebný letecký výcvik, ktorý je potrebný pre získanie TRI na Cessna 525. Podľa GM1 FCL.910.TRI(a)(2) je potrebné, aby žiadateľ absolvoval len tzv. relevantný letecký výcvikRelevantný výcvik v tomto prípade znamená, že letecký výcvik musí byť relevantný pre splnenie svojho účelu - teda získanie TRI na Cessna 525.

Som SFI Cessna 525 a chcem byť TRI Cessna 525

Ak držiteľ osvedčenia inštruktora SFI Cessna 525 žiada získať TRI Cessna 525, bude mu v prípade nalietania potrebných traťových úsekov (15 traťových úsekov za 12 mesiacov) vydané TRI pre Cessna 525 s obmedzením na poskytovanie leteckého výcviku na simulátore. Tzv. FSTD restricted TRI.  V tomto prípade by bolo potrebné absolvovať dodatočný letecký výcvik len v prípade, ak by ste mali záujem o rozšírenie oprávnení TRI Cessna 525 napríklad o poskytovanie LIFUS, alebo base training.

TRI Cessna 525 pre viacpilotnú prevádzku

V príapde potreby je možné rozšírenie osvedčenia inštruktor TRI Cessna 525 aj na oprávnenie vykonávať inštruktora TRI vo viacpilotnej prevádzke.  

Žiadateľ v tomto prípade musí byť držiteľom typovej kvalifikácie Cessna 525 pre viacpilotnú prevádzku a okrem toho, podľa FCL.905.TRI musí žiadateľ spĺňať nasledovné požiadavky:

  • FCL.905.TRI(c)(1)(i) - je alebo v minulosti bol žiadateľ držiteľom osvedčenia type rating instructor - TRI pre viacpilotné lietadlá - napr. TRI Boeing 737, alebo TRI Bombardier CL65, alebo
  • FCL.905.TRI(c)(1)(ii) nalietaných minimálne 500 letových hodín vo viacpilotnej prevádzke a absolvovať kurz inštruktor súčinnosti viacčlennej posádky MCCI(A) podľa FCL.930.MCCI.

Restricted TRI a Unrestricted TRI na Cessna 525

Na mieste je otázka, aký je rozdiel medzi tzv. FSTD restricted TRI Cessna 525 a tzv. unrestricted TRI Cessna 525. Rozdiel je v tom, že unrestricted TRI Cessna 525 môže poskytovať letecký výcvik za účelom získania typovej kvalfiikácie Cessna 525 priamo na lietadle. Je však nutné poznamenať, že aj tzv. restricted TRI C525 môže okrem výcviku na simulátore lietať ako inštruktor poskytujúci už spomínaný traťový výcvik - LIFUS a výcvik v pristávaní "base training".

Letecký preukaz obsahuje v prípade tzv. restricted TRI Cessna 525 nasledovné obmedzenia definované v GM1 FCL.910.TRI:

  • letecký výcvik obmedzený len na FSTD: ‘TRI/r’ (r=restricted);
  • letecký výcvik pre LIFUS: TRI/r LIFUS (LIFUS = Line Flying under Supervision)
  • letecký výcvik pre base training: TRI/r LT (LT = landing training) 

TRI Cessna 525