Táto služba je pre vás, ak ste už držiteľom osvedčenia inštruktora TRI pre akýkoľvek iný letún a chcete sa stať držiteľom osvedčenia TRI pre typ Bombardier CRJ.

Som Type rating instructor chcem byť TRI CRJ

V prípade, ak je žiadateľ držiteľom osvedčenia inštruktor TRI, je možné realizovať rozšírenie oprávnení TRI, tzv. TRI extension podľa FCL.910.TRI(b)(2). Znamená to, že letecká škola na základe predchádzajúcich skúseností stanoví potrebný letecký výcvik, ktorý je potrebný pre získanie TRI na Bombardier CL65 - CRJ. Podľa GM1 FCL.910.TRI(a)(2) je potrebné, aby žiadateľ absolvoval len tzv. relevantný letecký výcvikRelevantný výcvik v tomto prípade znamená, že letecký výcvik musí byť relevantný pre splnenie svojho účelu - teda získanie TRI na Bombardier CRJ.

Som SFI CL65 ➡️ CRJ a chcem byť TRI CL65 - CRJ

Ak držiteľ osvedčenia inštruktora SFI Bombardier CRJ žiada získať TRI Bombardier CRJ, bude mu v prípade nalietania potrebných traťových úsekov (15 traťových úsekov za 12 mesiacov) vydané TRI pre Bombardier CL65 - CRJ s obmedzením na poskytovanie leteckého výcviku na simulátore. Tzv. FSTD restricted TRI.  V tomto prípade by bolo potrebné absolvovať dodatočný letecký výcvik len v prípade, ak by ste mali záujem o rozšírenie oprávnení TRI Bombardier CL65 napríklad o poskytovanie LIFUS, alebo base training.

Restricted TRI a Unrestricted TRI na Bombardier CRJ

Na mieste je otázka, aký je rozdiel medzi tzv. FSTD restricted TRI Bombardier CL65 a tzv. unrestricted TRI Bombardier CL65. Rozdiel je v tom, že unrestricted TRI Bombardier CL65 - CRJ môže poskytovať letecký výcvik za účelom získania typovej kvalfiikácie Bombardier CL65 priamo na lietadle. Vzhľadom na to, že pre typ Bombardier CL6 a pre väčšinu jeho variantov existujú letecké simulátory, tento typ leteckého výcviku sa neuplatňuje. Totiž aj restricted TRI CL65 môže okrem výcviku na simulátore lietať ako inštruktor poskytujúci už spomínaný traťový výcvik - LIFUS a výcvik v pristávaní "base training".

Letecký preukaz obsahuje v prípade tzv. restricted TRI Bombardier CL65 nasledovné obmedzenia definované v GM1 FCL.910.TRI:

  • letecký výcvik obmedzený len na FSTD: ‘TRI/r’ (r=restricted);
  • letecký výcvik pre LIFUS: TRI/r LIFUS (LIFUS = Line Flying under Supervision)
  • letecký výcvik pre base training: TRI/r LT (LT = landing training) 

TRI Type extension Bombardier CRJ